Rengøring

Sådan rengører du dine nye vinduer og døre fra Frovin

Den første rengøring, efter afslutning af byggeriet eller renoveringen, bør altid ske med rigeligt vand.

Vinduespudsningsen udføres lettest med en klud eller børste og skraber. Vask ruden af med lunkent vand tilsat et mildere rengøringsmiddel. Kanter og de nederste flader tørres af med en tør klud.

Den udvendige rengøring bør også omfatte karm og ramme.

Hvis glasfladerne er meget små, eller hvis du ikke har mulighed for at bruge rigeligt med vand, så kan glasset rengøres med et traditionelt vinduespudsningsmiddel, mens karm og ramme aftørres med klud vredet op i vand tilsat rengøringsmiddel.

Rudemærkater på nye ruder kan nemt fjernes, ved at opløse dem i vand. Eventuelle limrester kan opløses med rensebenzin eller keramikrens.

Sådan pudser du dine koblede vinduer. Se video:

Pusede koblede vinduer.jpg (1)

Overfladebehandling

Sådan vedligeholder du overfladebehandlingen på døre og vinduer

Vedligeholdelse af overfladebehandlingen på døre og vinduer bør finde sted, når overfladen på de nederste dele på syd- og vestvendte elementer viser tegn på nedbrydning.

Der kan anvendes alkyd- eller akrylbaserede produkter. Da der er mange malingspordukter til vedligeholdelse på markedet, anbefaler Frovin, at man hos farvehandleren beder om et anerkendt produkt. Der er naturligvis vigtigt, at man følger producentens anvisninger.

Hav altid en ren klud og en plastikpose ved hånden. Kluden bruges til at aftørre evt. fejlstrøg og dryp fra penslen, mens plastposen bruges til indpakning af penslen ved korte afbrydelser.

Hård træbundtrin vedligeholdes med Hårdttræsolie med fungicid, beregnet til udvendig brug (hindrer angreb af skimmelsvamp).

Vær opmærksom på følgende:

  • Alle flader skal være tørre og frie for snavs og støv, inden arbejdet påbegyndes.
  • Tætningslister og bevægelige dele i hængsler og lukkebeslag må ikke males over.
  • Garantimærket må ikke males over.
  • Der males lettest til kant, når man anvender afdækningstape.
  • Oplukkelige rammer må ikke lukkes, før behandlingen er helt tør.

Sådan smører og justerer du dine koblede vinduer, så de holder i mange år

Smører og justere koblede vinduer.jpg

Harpiks og knaster

Harpiks er naturens helt egen beskyttelse

Harpiksen er imprægnerende, da de næsten æteriske olier virker som svampegift, medens selve harpiksen yder fysisk beskyttelse ved at forhøje cellevæggenes mekaniske modstandsevne mod nedbrydning af svampene.

Når temperaturen stiger og varmen trænger ind i træet, bliver harpiksen tyndtflydende. Derfor kan det ikke undgåes, at med selv den bedste overfladebehandling, kan der dannes harpiksknopper under malingen - især omkring knaster.

Får dråberne lov at sidde så længe på overfladen, så de krystalliserer, kan de fjernes ved afbørstning eller let afslibning.

En knast er grenens rod i stammen

Når træet vokser, dør de underste grene og efterlades som en knast i veddet. En knast er således grenens rod, der er omvokset i stammen. I stammens inderste og nederste del er der flest knaster.

Knaster er både hårde og vejrbestandige. I f.eks. ældre slidte gulve ser man, at knasten er den del af træet, der bedst modstår slid.

Både harpiks og knaster er derfor en naturlig del af et godt naturprodukt.

Dug på ruden

Det er helt normalt at opleve dug i forbindelse med nye vinduer. Forklaringen finder du her

Dug på den udvendige side af ruden

Dug på den udvendige side af ruden er et sundhedstegn. Det viser nemlig, at det nye vindue isolerer godt og holder på varmen. Når ruden afgiver meget lidt varme, kan temperaturen på den udvendige overflade blive så lav, at fugten i luften kondenserer på ruden. Du oplever det typisk midt på ruden og ikke i siderne, hvor varmeafgivelsen er relativt størst, og det kan holde duggen fra ruden.

Dug på den indvendige side af ruden

Kondensdannelser på rudens indvendige side kan skyldes flere forhold. Den mest sandsynlige er manglende udluftning. Når man har fået nye vinduer, er rummet og boligen blevet "så tæt som aldrig før". Vinduernes konstruktioner, beslag og tætningslister gør vinduerne yderst tætte.

Dertil kommer, at vinduerne nu er monteret med nye fuger mellem karm og mur. Det betyder, at man nu har en tæthed, som er langt bedre end før. Man holder på varmen, men luftskiftet er dermed reduceret betydeligt.

Dug mellem glaslagene i termoruden

Årsagen er ganske enkel: Ruden er punkteret.

Den forsegling, som holder de to glas sammen, er ikke længere helt intakt. Det betyder, at den tørre og dugfrie luft, som var inde i termoruden, nu er blevet udskiftet med almindeligt atmosfærisk luft. Alm. luft indeholder vand, og når glassets temperatur kommer under dugpunktet, kondenserer den fugtholdige luft på glasset.

Ved en rude med alm. luft mellem glassene, bliver isoleringsevnen ikke forringet væsentlig. En energirude, der har luftarten argon mellem glassene, vil ofte miste en del af sin isoleringsværdi.