Danmarks første CO2-neutrale boligforening

Vinduer med respekt for miljøet

sopassage_galleri_5.jpg
DA BOLIGFORENINGEN AB SØPASSAGEN SKULLE RENOVERES, FALDT VALGET PÅ FROVINs KOBLEDE VINDUER. DE KUNNE NEMLIG LEVE OP TIL BOLIGFORENINGENS AMBITIØSE MÅLSÆTNING OM AT BLIVE DANMARKS FØRSTE CO2-NEUTRALE BOLIGFORENING, MENS VINDUERNE SAMTIDIG VAR AF BÆREDYGTIGT MATERIALE.

Der blev igangsat mange forskellige energibesparende indsatsområder, da AB Søpassagen besluttede sig for at blive Danmarks første CO2-neutrale andelsboligforening. Her stod Frovin Vinduer & Døre for et af de helt store renoveringsprojekter, som indebar at skifte de mange utætte to-lags vinduer ud.

- Vores gamle vinduer var utætte og generelt i en dårlig forfatning. Vi havde et ret stort varmetab og måtte opkøbe CO2-kvoter for at leve op til vores ambitioner om at være CO2-neutrale. Derfor havde vi behov for en ny og mere energirigtig vinduesløsning, siger Mikkel Georg Schultz fra AB Søpassagen.

De gamle, nedslidte vinduer blev derfor erstattet med Frovins koblede vinduer, som kunne reducere bygningens energiforbrug og således også mindske CO2-udslippet markant.

- Fordelen ved A-mærkede vinduer er, at mængden af energi, der slipper ud gennem vinduet, er minimalt. Det betyder dels en stor varmebesparelse og dels et væsentligt reduceret CO2-udslip. På den måde kan vinduerne være med til at understøtte AB Søpassagens mål om at blive CO2-neutral og i høj grad bidrage til at skåne miljøet, forklarer Frovins salgschef, Claus Haastrup.

 

Vinduesskift med god samvittighed

sopassage_stor.jpg

Men det er ikke kun reduceringen i CO2-udslippet, der viser respekt for miljøet. Produktionen af de koblede vinduer og materialet, som de er lavet af, spiller også i høj grad en rolle.

- Fordelen ved koblede vinduer er, at 70 procent består af træ. Træ er et ”rent” produkt, i modsætning til eksempelvis plastik og aluminium, og kræver således væsentlig mindre energi og ressourcer at producere. I termoruderne er der brugt den mindre miljøbelastende argon gas for optimal energiperformance. Det er alt sammen med til at skåne miljøet – både i anskaffelses- og bortskaffelsesprocessen, forklarer Claus Haastrup og fortsætter:

- Samtidig er vores maling baseret på vand med minimal anvendelse af opløsningsmidler, hvilket faktisk er det eneste kemi, der er tilført de koblede vinduer. Vinduerne kræver derfor heller ikke meget kemi at vedligeholde udover lidt olie i ny og næ, og de beskytter således også miljøet på sigt. På den måde kunne AB Søpassagen altså skifte hele bygningens vinduer ud med god samvittighed.

De koblede trævinduer bliver også produceret ud fra en bæredygtig cyklus, der passer på verdens skove. Frovin vælger nemlig kun kernefyrretræ, der har genplantningsgaranti. Træ giver derfor et positivt CO2-aftryk, både når træerne gror, og når træerne lever videre som byggematerialer. En kubikmeter træ har efter forarbejdning et CO2-regnskab på minus to tons, og det er derfor et meget miljøskånsomt materiale.

Matche det oprindelige udtryk

Et af de sidste krav til AB Søpassagens nye vinduer var, at vinduernes visuelle udtryk skulle ligge så tæt op ad de oprindelige vinduer som muligt, så boligforeningens originale udtryk blev bevaret. Og da der blev indhentet tilbud fra en række forskellige vinduesproducenter, faldt valget på Frovins koblede vinduer i kernefyrretræ med 3-lags glas, da de stort set var en tro kopi af bygningens oprindelige vinduer.

  • sopassage_galleri_1.jpg
  • sopassage_galleri_2.jpg
  • sopassagen_galeri_722x474_3.jpg
  • sopassage_galleri_3.jpg
  • sopassage_galleri_4.jpg
  • sopassage_galleri_5.jpg
  • sopassage_galleri_6.jpg
  • sopassage_galleri_7.jpg

Fakta

Bygherre: AB Søpassagen
Arkitekt: A4 Arkitekter
Udførende: PNP-Byg
Vinduestype: Koblet 1+2