København

A/B Sandkagen får 400 koblede vinduer

SandkagenManchet.jpg
Vinduesproducenten Frovin er netop blevet valgt til at levere 400 koblede vinduer til andelsboligforeningen A/B Sandkagen på Christianshavn. Renoveringsarbejdet skal ske med respekt for bygningens oprindelige arkitektur, og det stiller store krav til vinduernes beskaffenhed.

En af Christianshavns ældste andelsboligforeninger A/B Sandkagen er netop gået i gang med en omfattende facaderenovering, hvor bygningens i alt 400 vinduer skal udskiftes. Sammen med entreprenørfirmaet HSR Tømrer & Partner vandt vinduesproducenten Frovin ordren.

Går efter oprindelig byggestil

SandkagenBillede1.jpg

A/B Sandkagen, hvis navn henviser til facadens farve, er erklæret bevaringsværdig, og det stiller særlige krav til renoveringsarbejdet. Ikke alene skal vinduerne nemlig matche nutidens skærpede krav til energi, men de skal også være en tro kopi af bygningens oprindelige vinduer fra 1930. Til opgaven er der derfor valgt koblede vinduer, som bliver lavet ud fra gamle håndværksteknikker, der særligt egner sig til ældre, bevaringsværdige bygninger som denne.

- En af de helt centrale betingelser var, at de nye vinduer skulle ligne de oprindelige. Her er koblede vinduer en state of the art-løsning og den helt korrekte vej at gå. Samtidig var det vigtigt, at de kunne leve op til nutidens funktionalitet og således være både energirigtige og støjreducerende, fortæller arkitekt Troels Maaløe fra Bang & Beenfeldt, som er totalrådgiver på projektet.

Koblede vinduer, som kendetegnes ved at den yderste vinduesramme er sammenkoblet med den inderste forsatsramme, bliver anvendt til både boligforeningens facade udadtil og på gårdsiden. Og det er en kende atypisk, lyder det fra Claus Haastrup:

- Koblede vinduer er et nicheprodukt og således også en lidt dyrere løsning end standardvinduer. Mange vælger derfor de koblede vinduer på facaden udadtil, som ofte er et krav til bevaringsværdige bygninger, mens standardvinduer bliver valgt mod gården, hvor der typisk ikke er de samme krav fra myndighederne. Men i dette tilfælde har vi sammen med bygherren og rådgiver formået at ramme budgettet således, at ejendommen har fået den mest æstetiske og lyddæmpende løsning ved at have samme type vinduer over alt. 

Genskabelse af unik farve

Blandt ønskerne til de nye vinduer mod gårdsiden var desuden, at de kunne produceres i en helt særlig grøn farve, som mange i København-området i dag vil kalde for helgolandgrøn. Historien lyder nemlig, at vinduerne i sin tid blev malet med en restfarve fra Helgoland Badeanstalt, som også ligger på Amager. Denne er nu blevet et af andelsboligforeningens helt særlige kendetegn, da alt træværket, legepladsen og vinduerne i gården er malet i samme helgolandgrønne farve. Derfor havde genskabelsen af farven også stor betydning for, hvem der blev valgt til at løse opgaven.

- Det er meget forskelligt, hvad der bliver lagt vægt på, når der skal vælges vinduesleverandør til en opgave. I dette tilfælde var det farven på gårdsidens vinduer, og selvom det ikke var uden besvær, lykkedes det os i sidste ende at ramme den helt rigtige farve, slutter Claus Haastrup.

Til vinduerne mod gaden bliver der anvendt en lysegrå farve, som også betegnes som duegrå, der sammen med den hvide glaskitning er med til at understøtte æstetikken ved at gøre vinduets rammer slanke at se på.

Renoveringsarbejdet blev igangsat i marts 2017 og forventes færdiggjort sommeren 2017. 

 

Om renoveringsprojektet

Bygherre: A/B Sandkagen

Totalrådgiver: Bang og Beenfeldt A/S

Entreprenør: HSR Tømrer & Partner A/S

Vinduesleverandør: Frovin Vinduer & Døre A/S