Glas

722x474.jpg
Glas indgår i ruden og udgør ca. 75% pct. af et FROVIN Vindue. Glas fremstilles af righoldige og let tilgængelige råstoffer, som sand, kalk og soda. Disse varmes op til min. 1.500 °C, hvorefter de formes og langsomt nedkøles.

 

Næsten uforgængeligt
Glas er ekstremt modstandsdygtigt over for eksterne påvirkninger, såsom kemi, bakterier mv. Og har en meget lang levetid, som gør det yderst velegnet til genanvendelse. Genbrug af glas kræver ca. syv gange mindre energi i forhold til produktionen af nyt glas. På den måde har genanvendelsen af glas stor betydning for minimeringen af byggeriets CO2-udledning.

 

Naturlig ædelgas 

FROVIN vinduer har som standard højisolerende ruder med den ugiftige ædelgas argon i hulrummet. Takket være stoffets gode isolerende egenskaber kan vi dermed reducere vinduernes varmetab. Argon udvindes direkte fra atmosfæren og er naturens mest almindelige ædelgas. Argon udgør 0,1 pct. af et FROVIN vindue.

Koblede vinduer

Et koblet vindue består af to vinduesrammer, der er koblet sammen og åbner som ét.

Koblede vinduer, hvor den udvendige rude er 4 mm alm. glas og kan leveres med 1 lags lavenergiglas i den indvendige ramme, har en U-værdi på ca. 1,7. (denne løsning er dog ikke lovligt fra 2010, kun i fredede og bevaringsværdige bygninger mod dispensation).

Koblede vinduer leveres derfor normalt med en energi-termorude i den indvendige ramme og 1 lag glas udvendigt. Her opnås en U-værdi på 0,96. Det har en *Eref på 2,0 som er energiklasse A. Det kan også leveres som AU mærket med Eref på +5,4.

 

Eref: Energibalance. Vinduets totale energiudnyttelse i fyringssæsonen, hvor der tages højde for vinduets evne til at holde varmen inde og samtidig udnytte solens varme.

Flere glas typer

Der findes flere glas typer som alle kan noget forskelligt:
  • Lavenergiglas (varmebesparende)
  • Trukket glas
  • Lydglas
  • Termoglas
  • Solafskærmende glas. 

Lavenergi-glas

En næsten usynlig belægning i glasset

Lavenergiglas fremstilles ved, at der nedstøbes en næsten usynlig belægning i glasset. Denne belægning kaster varmestråling retur til rummet, men slipper solens varmetilførsel udefra uhindret ind. Det betyder, at udover en varmebesparelse, opnås der også en højere overfladetemperatur på glasset. Der føles derfor ingen kulde og trækgener omkring vinduer og døre med lavenergiglas. Varmetabsværdien for glas opgives i U-værdier. Jo lavere denne værdi er, des bedre er isoleringsværdien. Fra 2016 er kravene i BR-15 at det ikke længere er tilladt at bruge vinduer til udskiftning med en mærkning lavere end energimærke B.

Trukket glas

Som det gamle glas

Er der tale om fredede eller bevaringsværdige ejendomme, kan der evt. vælges trukket glas. Trukket glas er mere uensartet end moderne float glas og giver lidt flimmer og karakter af gamle vinduer.

Lydglas

Ekstra god lyddæmpning

Er der behov for ekstra god lyddæmpning, anbefaler vi, at der monteres et særligt lydglas. Lydglas består af 2 stykker glas med hver sin tykkelse. Glassene svinger derfor uens og bryder lyden. Alternativt kan vælges lamineringer af forskellige typer. Husk at lyddæmpningen skal måles på hele vindueskonstruktionen og ikke kun glasset. Se på vores hjemmeside, under lydvinduer for mere information.

Termorude

A-mærkede lavenergi-termoruder

Gammeldags almindelige 2 lags termoruder havde tidligere en U-værdi på 3,0. I dag leverer vi kun A-mærkede lavenergi-termoruder med varmkant, hvor U-værdien er helt ned på 0,80. Er der mange små ruder i vinduet, typisk i vores sprossevinduer, får ruderne en dårligere U-værdi, idet termorudens yderste kant på ca. 12-15 cm har en dårligere isoleringsværdi end midt på. Det skyldes den kuldebro, der opstår ved termorudens kantprofil, som dog er forbedret væsentligt med de nye kantprofiler.

 

U-værdi:Et mål for hvor meget varme der tabes gennem 1m² af klimaskærmen.

Solafskærmende glas

Store ruder mod syd

Er der store ruder mod syd, hvor solens energitilførsel ønskes reduceret, kan der vælges forskellige solafskærmende glastyper, hvilket dog vil gøre glasset mere tonet både udefra og indefra. Af råglas/ornamentglas kan der vælges mellem flere typer og mønstre.

 

Kontakt os for mere information.