Lydtest af Frovins koblede vinduer

På DELTAs lydlaboratorie i Århus har vi fået lydtestet en række forskellige vinduesopbygninger for at finde frem til de løsninger, der giver vores kunder størst værdi for pengene

Alle lydmålinger er fortaget på FROVINs koblede dannebrogsvinduer 1+2 i elementstørrelsen 1230*1480 mm og værdierne er laboratoriemålte, monteret i mur.

 

4mm enkeltglas + 3-16-3 Energi Termo

Rw (C; Ctr) 32 (-3; -8) dB

Se uddrag af akkrediteret lydrapport her   

 

6mm enkeltglas + 3-14-5 Energi Termo

Rw (C; Ctr) 34 (-2; -6) dB

Se uddrag af akkrediteret lydrapport her

 

6mm enkeltglas + 3-12-8 Energi Termo

Rw (C; Ctr) 36 (-2; -6) dB

Se uddrag af akkrediteret lydrapport her

 

4mm enkeltglas + 3-16-3 Energi Termo + 6mm indvendig forsats

Rw (C; Ctr) 43 (-2; -5) dB

Testet – ikke akkrediteret.

Lydmålinger Støj koblede vinduer.jpg

Forklaring

Ligesom styrken af støj måles i dB (decibel), anfører man også støjdæmpning i dB. Jo bedre, et vindue er til at isolere mod støj, desto højere dB-værdi har vinduets lydisolation.

Lydisolationen af vinduer måles i laboratorium efter en bestemt standard, som også fastsætter hvordan vinduets lydisolation skal udtrykkes. Betegnelsen hedder det vægtede reduktionstal og kaldes Rw.

Efter standarden angives der ud over vinduets vægtede reduktionstal også to korrektioner, der har symbolerne C og Ctr. Korrektionen C beskriver hvor meget bedre vinduet isolerer de høje frekvenser fra f.eks. togtrafik og motorveje. Ctr er et udtryk for, at et vindue ikke dæmper de lave frekvenser fra vejtrafik i byer lige så godt som højere frekvenser. Man kan enten lægge den ene eller den anden af de to korrektioner til reduktionstallet.  

 

<< Tilbage til LYDDÆMPNING