< Forside

Privatlivspolitik

1. Introduktion

Vi beskytter dit privatliv og stræber altid efter et højt databeskyttelsesniveau. Vores privatlivspolitik har til formål at give dig en forståelse for, hvilke personlige data vi indsamler, med hvilket formål, hvordan vi opbevarer dem, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan håndhæve dem.

Vi kan i visse tilfælde dele personoplysningerne med andre virksomheder i Inwido koncernen eller med udvalgte leverandører, konsulenter eller samarbejdspartnere med det formål at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig for at kunne levere dine produkter og forbedre vores services.
Vores leverandører og konsulenter har de samme forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger, som vi har over for dig. Dette fremgår af vores databehandleraftaler.

Det er vigtigt, at du læser privatlivspolitikken og føler dig sikker i vores behandling af dine personoplysninger. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

2. Kontaktoplysninger

Frovin Vinduer & Døre A/S
Tømmergravsgade 6
2450 København SV
CVR: 20894431

Overordnet databeskyttelsesansvarlig i Inwido Danmark kan kontaktes via e-mail privacy@inwido.dk

3. Datakategorier

For at gøre det overskueligt for dig, har vi inddelt privatlivspolitikken i kategorier, alt efter hvordan du er i kontakt med os. Der er tale om følgende kategorier, hvori du kan finde alle relevante informationer:

Hver gang du besøger vores hjemmeside, gemmer vi data om dig, hvis du har accepteret cookies. Du kan læse mere uddybende om vores Cookie politik.

Hvilke persondata: IP-adresse og brugeradfærd i forbindelse med brug af hjemmeside, som indsamles via cookies.

Formål: Formålet med at opsamle ovenstående data er, at vi kan drifte og løbende optimere websitet, for at gøre det lettere for dig at benytte.

Behandlingsgrundlag: Indsamlingen af data sker på baggrund af dit samtykke. Når du besøger vores hjemmeside, skal du be- eller afkræfte at data indsamles.

Hvem har adgang: Digital- og marketingmedarbejdere samt eksterne samarbejdspartnere. Vores samarbejdspartnere er underlagt den samme privatlivspolitik, som er beskrevet her.

Opbevaring og sletning: Det varierer hvor længe dine data opbevares. Du kan se oversigten over de forskellige datatyper, og hvor længe de opbevares under vores cookie politik, hvor du også kan læse, hvordan du kan slette de indsamlede data.

Denne gruppe omfatter slutkunder, som modtager et tilbud på produkter, men ikke aflægger en ordre.

Hvilke persondata: De data, som indsamles, er dem vi modtager fra vores erhvervskunder. Typisk er det dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Desuden gemmes relevante e-mails fra vores erhvervskunder med henblik på at dokumentere detaljer om tilbudsprocessen.

Formål: Ved henvendelse om tilbud, registreres dine personlige oplysninger kun såfremt disse oplyses. I disse tilfælde er formålet at hjælpe vores erhvervskunder med at være i stand til at identificere igangværende tilbud fra hinanden og sikre at du får det rette tilbud.

Behandlingsgrundlag: Vi har en legitim interesse til at gemme og registrere data på slutkunder, for at hjælpe vores erhvervskunder med at håndtere deres forskellige tilbud og sikre at de sender det rigtige til dig.

Hvem har adgang: Kun nødvendige ansatte har adgang til dine persondata, og det vil primært være vores salgsafdeling.

Opbevaring og sletning: Hvis din henvendelse ikke resulterer i en ordre, vil dine persondata blive slettet 3 år efter seneste henvendelse om tilbuddet.

Gruppen omfatter slutkunder, som lægger en ordre på vinduer eller døre gennem en erhvervskunde.

Hvilke persondata: De data, som indsamles om dig, er de kontaktoplysninger, som er nødvendige for at levere din ordre. Disse data omfatter dit navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail. Desuden gemmes relevante e-mails fra vores erhvervskunder med henblik på at dokumentere detaljer om tilbuds- og ordreprocessen.

Formål: Formålet er behandling af din ordre og levering af dine produkter.

Behandlingsgrundlag: Ved afgivelse af en ordre, er der indgået kontrakt som vi skal efterleve, hvorfor dine persondata er nødvendige for os at registrere. Desuden foreskriver bogføringsloven, at vi skal gemme data på ordrer, hvorfor der også er tale om en retslig forpligtigelse.

Hvem har adgang: Kun nødvendige ansatte har adgang til dine persondata. Leveringsinformationer videregives til vores fragtleverandører, således at produkterne kan leveres. Vores fragtleverandører er underlagt samme privatlivspolitik, som beskrevet her.

Opbevaring og sletning: For at efterleve vores 10 års garanti, opbevares ovenstående data 10 år efter leveringsdatoen. Efter denne dato vil dine persondata blive anonymiseret, således en ordre kun kan identificeres via ordrenummeret.

Vi opbevarer data om vores erhvervskunder for at opfylde den aftale, vi har indgået med dig. Her vil vi bl.a. opbevare dine data i vores interne CRM-system for at sikre dig den bedst mulige service, og vi vil ca. hvert halve år udsende vores NPS kundetilfredshedsundersøgelse. Derudover kan vi efter aftale med dig bruge dine oplysninger til funktionen ’Find forhandler’ på vores hjemmeside, og på vores kundeplatform, som vi stiller til rådighed for vores erhvervskunder. Ved vores kundeweb henviser vi desuden til den gældende privatlivspolitik, som du finder i appen og på websitet.

Hvilke persondata: Det er typisk firmanavn, kontaktpersoner, adresse, telefonnummer og e-mailadresser. Derudover gemmes din købshistorik, e-mailkorrespondance, NPS-besvarelser og anden information du har oplyst til os som er relevant for vores samarbejde og opfyldelsen af vores kontrakt.

Formål: Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler og handle med dig. Derudover er det at forbedre vores services.

Behandlingsgrundlag: Behandlingen sker med baggrund i den kontrakt vi har indgået med dig og en legitim interesse for at administrere vores samarbejde.

Hvem har adgang: Det er primært vores sælgere, der har adgang til dine data i vores CRM-system og på vores kundeweb. I enkelte tilfælde kan det også være eksterne IT-konsulenter, som hjælper os med optimering af systemerne. Disse er dog underlagt samme betingelser som os i form af en databehandleraftale.

Opbevaring og sletning: Din købshistorik vil følge garantiforpligtigelsen på 10 år, hvorefter dine kunders persondata bliver anonymiseret. Såfremt der sker ændringer i dine kontaktoplysninger, vil vi hurtigst muligt sørge for at opdatere dem. Dine data opbevares som udgangspunkt indtil vores samarbejde ophører hvorefter dine data arkiveres.

Vi opbevarer data om vores samarbejdspartnere for at opfylde den aftale vi har indgået med dig. Der findes flere typer af samarbejdspartnere, heriblandt konsulenter og leverandører. Vores samarbejde vil altid været baseret på en kontrakt mellem dig og os.

Hvilke persondata: Det er typisk dit firmanavn, kontaktpersoner, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, og anden information du har oplyst til os, som er relevant for vores samarbejde og for opfyldelsen af vores kontrakt.

Formål: Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler og handle med dig. Og ved konsulenter er det, at du kan udføre dit arbejde ud fra den aftalte instruks.

Behandlingsgrundlag: Behandlingsgrundlaget er kontrakt og legitim interesse beskrevet nærmere i den konkrete samarbejdsaftale.

Hvem har adgang: Hvem der har adgang til dine data, er afhængigt af hvem oplysningerne er relevante for, og vi vil altid så vidt muligt begrænse tilgængeligheden af informationen.

Opbevaring og sletning: Dette afhænger af den konkrete samarbejdsaftale. Som udgangspunkt opbevares dine data indtil vi ikke har et retsligt grundlag til at opbevare det længere.

Vi opbevarer data om vores samarbejdspartnere for at opfylde den aftale vi har indgået med dig. Der findes flere typer af samarbejdspartnere, heriblandt konsulenter og leverandører. Vores samarbejde vil altid været baseret på en kontrakt mellem dig og os.

Hvilke persondata: Det er typisk dit firmanavn, kontaktpersoner, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, og anden information du har oplyst til os, som er relevant for vores samarbejde og for opfyldelsen af vores kontrakt.

Formål: Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler og handle med dig. Og ved konsulenter er det, at du kan udføre dit arbejde ud fra den aftalte instruks.

Behandlingsgrundlag: Behandlingsgrundlaget er kontrakt og legitim interesse beskrevet nærmere i den konkrete samarbejdsaftale.

Hvem har adgang: Hvem der har adgang til dine data, er afhængigt af hvem oplysningerne er relevante for, og vi vil altid så vidt muligt begrænse tilgængeligheden af informationen.

Opbevaring og sletning: Dette afhænger af den konkrete samarbejdsaftale. Som udgangspunkt opbevares dine data indtil vi ikke har et retsligt grundlag til at opbevare det længere.

Denne gruppe omfatter slutkunder med køb, som efterfølgende henvender sig med en service- eller reklamationssag.

Hvilke data: Navn, adresse, e-mail og telefonnummer, som du indsender via vores hjemmeside eller på anden måde oplyser os.

Formål: Formålet med registreringen af disse data er, at vi er i stand til at komme i kontakt med dig og yde den garanti som vi er forpligtiget til.

Behandlingsgrundlag: Behandlingsgrundlaget er opfyldelse af kontrakt.

Hvem har adgang: Data behandles af serviceafdelingen samt vores eksterne montører som udbedrer reklamationer. Data kan i nogle tilfælde også tilgås af vores eksterne samarbejdspartnere som bidrager til udvikling og fornyelse af vores systemer.

Opbevaring og sletning: Reklamationssager opbevares i vores reklamationssystem, indtil garantien på ordren er udløbet eller indtil sagen er afsluttet.

Vi kan benytte os af forskellige formularer på vores hjemmeside, eks. bestilling af inspirationskatalog samt formular for reklamationsindmelding. Du vil altid blive oplyst om formål, inden det tidspunkt du indsender oplysningerne til os.

Hvilke persondata: De data du indtaster i formularen, eks. navn, e-mail, adresse, firma oplysninger og andre oplysninger, som er relevante for den enkelte formular.

Formål: Formålet afhænger af den enkelte formular. Ved bestilling af inspirationskatalog er det, at vi kan sende inspirationskataloget til dig. Ved indmeldelse af reklamation er det at udbedre reklamationen. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet om ’Service og Reklamation’.

Behandlingsgrundlag: Når du udfylder og indsender en formular, giver du samtidig samtykke til, at vi må behandle dine oplysninger.

Hvem har adgang: Vores digital- og marketingafdeling har adgang til data, og evt. andre relevante interne medarbejdere afhængigt af formålet med den enkelte formular.

Opbevaring og sletning: Vi opbevarer dine data i et år fra indsendelse, hvorefter de slettes automatisk. Ved reklamationsformular gælder opbevaringen beskrevet i afsnittet ’Service og Reklamation’.

Vi henviser til, at alle ansøgninger som udgangspunkt skal gå gennem vores kandidatbank uanset om du søger opfordret eller uopfordret. Dette gør vi for at kunne passe bedst muligt på dine data. Vi kan i visse tilfælde bruge rekrutteringsbureauer, og her er det rekrutteringsbureauet, der er ansvarlig for dine data. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til Inwidos overordnede politik for rekruttering.

Hvilke persondata: Det er typisk dit navn, kontaktoplysninger, CV, ansøgning og evt. andre oplysninger, du selv oplyser til os, som er relevante for jobansøgningen. Derudover kan det være personligheds- og logik test og indhentning af referencer; dette vil dog altid ske efter aftale med dig.

Formål: Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at rekruttere og ansætte kvalificeret personale.

Behandlingsgrundlag: Ved oprettelse i vores kandidatbank giver du samtidig dit samtykke til, at vi må behandle dine data. Behandlingen er desuden baseret på en legitim interesse, så vi kan administrere din ansøgning i forbindelse med rekrutteringen.

Hvem har adgang: HR og relevante ledere har adgang til dine data, afhængigt af hvilke personer, der indgår i ansættelsesprocessen.

Opbevaring og sletning: Vi opbevarer dine data i op til 6 måneder, efter rekrutteringsforløbet er afsluttet.

Uopfordrede ansøgninger opbevares ligeledes i 6 måneder, mens oprettelse i vores kandidatbank vil være gældende i 2 år, efter du sidst har opdateret din profil.

Hvis du bliver ansat hos os, gælder vores interne opbevaringsprocedure for ansatte, som findes i vores personalehåndbog.

4. Rettigheder

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine oplysninger.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på privacy@inwido.dk.
Rettighederne er:

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret) – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

• Ret til berigtigelse (rettelse) – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

• Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

• Ret til begrænsning af behandling – Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

• Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

5. Opdateringer til privatlivspolitikken

Vi kan til enhver tid opdatere denne politik. Hvis en opdatering indebærer en reduceret beskyttelse af dine personlige data, gælder denne ændring ikke for de data, vi modtog fra dig, før ændringen blev foretaget.

Vi opfordrer derfor altid til, at du løbende læser denne politik.