< Forside

Glas og ruder

Koblede Vindue

Koblede vinduer

Et koblet vindue består af to vinduesrammer, der er koblet sammen og åbner som ét. Koblede vinduer leveres med en energi-termorude i den indvendige ramme og et-lag glas udvendigt. Herved opnås en unik isoleringevne og effektiv støjdæmpning. Se varianter nedenfor.

U-værdi: Varmetabsværdien for glas opgives i U-værdier. Altså hvor meget varme der tabes gennem ruden. Jo lavere denne værdi er, des bedre er isoleringsværdien.

Eref-værdi: Energibalance. Vinduets totale energiudnyttelse i fyringssæsonen, hvor der tages højde for vinduets evne til at holde varmen inde og samtidig udnytte solens varme.

Bottom Section Cut NY
A-vinduet
Et koblet energivindue

U-værdi 0,94

Vores unikke koblede vindue – A-vinduet – opfylder de strenge energikrav, der gælder for bygningsreglementet BR2018.

U-værdien på A-vinduet er blot 0,94. A-vinduet holder sig indenfor en yderst fornuftig økonomiramme i forhold til andre A-vinduer.

Au Vinduet (1)
AU-vinduet
Et koblet energivindue i topklasse

U-værdi 0,82

Gennem en målrettet produktudvikling er det lykkedes os at udvikle et af markedets bedste koblede vinduer – også når det gælder energioptimering.

AU-vinduet er et unikt koblet energivindue – som fuldt ud lever op til de strenge energikrav i Bygningsreglementet BR2018. U-værdien på AU-vinduet er blot 0,82 - hvilket gør det til ét af Europas bedste koblede energivinduer. AU-vinduet fås også som støjreducerende.

Foruden de energi- og lydmæssige fordele rummer AU-vinduet naturligvis de samme æstetiske kvaliteter, som kendetegner Frovins øvrige koblede vinduer.

Al Vinduet (1)
AL-Vinduet
Et koblet energi- og lydvindue

U-værdi 0,85

Med AL-vinduet får du et koblet vindue i særklasse. Udover en gennemført konstruktion kan vi her tilbyde et vindue, som er i top – både hvad angår energioptimering og lyddæmpning.

U-værdien på AL-vinduet er blot 0,85 - som er enestående for et koblet vindue - kombineret med en dokumenteret lydperformance på RW=34 dB. Det lever dermed helt op til BR2018.

AL-vinduet er samtidig også yderst fornuftigt økonomisk i forhold til andre ikke koblede lydvinduer og en smuk æstetisk løsning til klassiske ejendomme med støjudfordringer.

Husk, at du med fordel kan vælge lydvinduer både mod gård og gade for at opnå den fulde effekt af lyddæmningen.

Energi Ruder

Lavenergi-ruder sparer på varmen

Lavenergiglas fremstilles ved, at der nedstøbes en næsten usynlig belægning i glasset. Denne belægning kaster varmestråling retur til rummet, men slipper solens varmetilførsel udefra uhindret ind.

Det betyder, at udover en varmebesparelse, opnås der også en højere overfladetemperatur på glasset. Der føles derfor ingen kulde og trækgener omkring vinduer og døre med lavenergiruder.

Frovin lavenergi-termoruder, som bruges i den inderste ramme af det koblede vindue, består af lavenergiglas samt en varmkant som afstandsprofil. Det sikrer, at der ingen kuldebroer er. Det giver vinduer med høj energibesparelse og er dermed også A-mærkede.

Læs mere om energi og mærkningsordningen

Renovering-af-vinduer(1).jpg

Lyddæmpende ruder

Frovins koblede vinduer er i forvejen mere lyddæmpende end almindelige termovinduer. Men er der behov for ekstra god lyddæmpning, anbefaler vi, at der monteres en særlig lyddæmpende rude. Den består af 2 stykker glas med hver sin tykkelse. Glassene svinger derfor uens og bryder lyden. Alternativt kan vælges lamineringer af forskellige typer. Husk at lyddæmpningen skal måles på hele vindueskonstruktionen og ikke kun ruden. Vores AU-vindue er med sådan en rude og dæmper lyden med op til 36dB.

Læs mere om lyddæmpning

2 Lags Træ 3 Lags Træ (1)

Termovinduer med 3-lags ruder

Hos Frovin tilbyder vi også termovinduer med hhv. 2- og 3-lags glas. Forskellen mellem 2-lags og 3-lags er, at 3-lags vinduer har en bedre U-værdi (65% lavere varmetab). U-værdien står for den isoleringsevne, som vinduet har og beskriver hvor meget varme, der passerer gennem en kvadratmeter vindue, når temperaturforskellen mellem inde og ude er én grad. Jo mere energieffektivt, jo lavere U-værdi. Dette er vigtigt, når man ønsker mindre varmetab - især i den kolde årstid.

Bemærk, at det med tillægget til Bygningsreglementet BR18, kun er tilladt at benytte 3-lags ruder til helårsboliger, som kræver byggetilladelse.

Læs mere om BR18-tillægget her

Trukket glas - som det gamle

Er der tale om fredede eller bevaringsværdige ejendomme, kan der evt. vælges trukket glas. Trukket glas har en mere uensartet overflade i forhold til moderne glas (kaldet float-glas) og giver lidt flimmer og karakter af gamle vinduer. Det kan være med til at skabe en smuk og nostalgisk stil.

Råglas/ornamenteret glas

Det er selvfølgelig også muligt at få råglas i vinduerne. Det giver dig mere privatliv – og bruges ofte i badeværelser og entreen. Her tilbyder vi Satinato, som minder om sandblæst glas.

Dug på ruden

Renovering-nye-vinduer-og-døre(8).jpg
Dug på den udvendige side af ruden

Dug på den udvendige side af ruden er et sundhedstegn. Det viser nemlig, at det nye vindue isolerer godt og holder på varmen. Når ruden afgiver meget lidt varme, kan temperaturen på den udvendige overflade blive så lav, at fugten i luften kondenserer på ruden. Du oplever det typisk midt på ruden og ikke i siderne, hvor varmeafgivelsen er relativt størst, og det kan holde duggen fra ruden.

Renovering-af-vinduer-og-døre(5').jpg
Dug på den indvendige side af ruden

Kondensdannelser på rudens indvendige side kan skyldes flere forhold. Den mest sandsynlige er manglende udluftning. Når man har fået nye vinduer, er rummet og boligen blevet "så tæt som aldrig før". Vinduernes konstruktioner, beslag og tætningslister gør vinduerne yderst tætte.

Dertil kommer, at vinduerne nu er monteret med nye fuger mellem karm og mur. Det betyder, at man nu har en tæthed, som er langt bedre end før. Man holder på varmen, men luftskiftet er dermed reduceret betydeligt.

Renovering-nye-vinduer-og-døre.jpg
Dug mellem glaslagene i termoruden

Årsagen er ganske enkel: Ruden er punkteret.

Den forsegling, som holder de to glas sammen, er ikke længere helt intakt. Det betyder, at den tørre og dugfrie luft, som var inde i termoruden, nu er blevet udskiftet med almindeligt atmosfærisk luft.

Almindelig luft indeholder vand, og når glassets temperatur kommer under dugpunktet, kondenserer den fugtholdige luft på glasset.

Ved en rude med alm. luft mellem glassene, bliver isoleringsevnen ikke forringet væsentlig. En energirude, der har luftarten argon mellem glassene, vil ofte miste en del af sin isoleringsværdi.

Personsikkerhedsglas

Ifølge bygningsreglementet skal glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner udføres således, at der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader.

Ruder af sikkerhedsglas skal derfor besidde stor brudstyrke. Skulle ruden alligevel gå i stykker, sker det på en sådan måde, at man normalt ikke kan skære sig på det.

Sikkerhedsglas kan leveres både som lamineret eller hærdet glas, hvor begge giver øget beskyttelse mod slag og stød.

Sikkerhedsglas
Frovin Kvalitetsvindue

Kvalitetsvinduer

Hos Frovin producerer vi koblede vinduer efter mål, som understøtter og fremhæver de håndværksmæssige traditioner og den klassiske arkitektur i ældre bygninger.

Se mere om vores kvalitetsvinduer her

Loading...