< Lyddæmpning

Vinduers lydisolation

Denne kurve viser hvilke dele af vinduets konstruktion, som bedst bidrager til at dæmpe lyd - alt efter hvilken frekvens de har.

Den viser, at lyd med høj frekvens bliver dæmpet bedre af selve ruden - hvor lave frekvenser påvirkes mest af karm/ramme konstruktionen.

Ved de laveste frekvenser vil det normalt være rudens vægt, som sætter grænsen for den opnåelige lydisolation. I frekvensområdet ca. 125 - 2000 Hz er det rudens opbygning, der har betydning. Det er i den nedre del af dette område, man normalt ser rudens resonansfrekvens forringe lydisolationen i form af et dyk i kurven. Resonansfrekvensen ligger typisk i området 100 - 250 Hz.

I området ca. 500 - 2000 Hz kan karm/ramme konstruktionen sætte grænsen for den opnåelige lydisolation, især for vinduer med ruder med høj lydisolation. Ved frekvenser over 1000 Hz vil eventuelle utætheder typisk slå igennem.

Ved frekvenser over 2000 Hz vil der ofte ses et dyk i kurven forårsaget af rudens koincidensfrekvens. Dette dyk kan udjævnes ved anvendelse af lydlaminat i ruden. Lydisolationen ved de højeste frekvenser har dog ikke afgørende betydning for vinduets evne til at dæmpe støj fra bytrafik. Her er det lydisolationen ved de lavere frekvenser, der er af størst betydning.

Vinduers Lydisolation

Figuren viser reduktionstalskurven for et standard termovindue i træ/træ med en 6-16-4 mm termorude

Loading...